سفارش پروژه برنامه نویسی , انجام پروژه برنامه نویسی , سفارش انجام پروژه های برنامه نویسی , انجام پروژه برنامه نویسی دانشجویی

مسئله کوله پشتی به زبان C++

در هر مسئله كوله پشتي با تعدادي كالا مواجه هستيم که هر کدام وزن و ارزش مشخصی دارند. هدف ما دستیابی به باارزشترین ترکیبی از کالاها است به طوری که در کوله ما جای گیرند - مجموع وزن ها از مقدار مشخصی کمتر باشد- . در مسئله کوله پشتی صفر و یک فرض بر این است که فقط یک عدد از هر کالا موجود است. پس یک کالا یا در کوله قرار میگیرد یا قرار نمی گیرد.

سفارش پروژه برنامه نویسی در استان خراسان جنوبی,انجام پروژه های برنامه نویسی در استان خراسان جنوبی,سفارش پروژه دانشجویی در استان خراسان جنوبی,انجام پروژه های دانشجویی در استان خراسان جنوبی

  • سفارش پروژه برنامه نویسی در استان خراسان جنوبی
  • انجام پروژه های برنامه نویسی در استان خراسان جنوبی
  • سفارش پروژه دانشجویی در استان خراسان جنوبی
  • انجام پروژه های دانشجویی در استان خراسان جنوبی
Go to top